Krátce ze semináře Fakta o vodě v PS PČR

Kolik stojí voda?

1litr vody stojí 8,5 haléře!

Kolik stojí voda?

Kdo vlastní vodu?

85 % české infrastruktury vlastní města a obce

Kdo vlastní vodu?

Liší se cena vody u soukromých a veřejných provozovatelů ?

Neliší! Cena vody je v průměru stejná!

Liší se cena vody u soukromých a veřejných provozovatelů ?

Soukromý nebo veřejný provozovatel?

Nechejme soutěžit a vyberme lepší nabídku!

Soukromý nebo veřejný provozovatel?
Nechejme soukromé a veřejné subjekty soutěžit a vyberme nejlepšího

Seminář Fakta o vodě v Poslanecké sněmovně PČR, na kterém se sešli zástupci provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, odborníci a akademici, se zaměřil na odbornou debatu o modelech provozování infrastruktury a přednostech či nevýhodách jednotlivých provozních modelů.

Kolik stojí voda?

Kolik stojí voda?

1litr vody stojí 8,5 haléře!

Když se lidí zeptáte, zda je voda drahá, někteří odpovědí, že ano. Většinou ale ve skutečnosti nevědí, kolik vlastně stojí. Pojďme zjistit, jak to tedy je, a vyčíslit si, kolik nás voda stojí při běžných denních činnostech.

Kdo vlastní vodu?

Kdo vlastní vodu?

85 % české infrastruktury vlastní města a obce

Vodárenská infrastruktura na většině území ČR je ve vlastnictví měst a obcí. Ty rozhodují o všem důležitém – o ceně vody, investicích, plánech rozvoje.

Jak se stanoví cena vody?

Jak se stanoví cena vody?

Podle pravidel Ministerstva financí

Voda je strategickou surovinou, a proto je její cena regulovaná státem, konkrétně Ministerstvem financí. Do ceny vody je možné zahrnout jen nezbytné náklady spojené s výrobou a přivedením pitné vody a odvedením a vyčištěním odpadní vody. Co konkrétně je a není možné do ceny vody započítat?

Kdo rozhoduje o ceně vody?

Řada lidí přijde do kontaktu jen s provozovatelem vodárenské infrastruktury, a tak se mylně domnívá, že určuje i výši ceny vody. Je to častý omyl. Cenu vody schvaluje VŽDY vlastník infrastruktury, tedy město či obec.

Z čeho města financují modernizaci a výstavbu sítě?

Ano, všichni víme, že vodné a stočné vybírá provozovatel. Co už se ale ví o poznání méně, je fakt, že výrazná část těchto peněz skončí u vlastníka infrastruktury. Správně hospodařící města a obce z těchto peněz financují kompletní obnovu potrubí i kanalizace. Tyto prostředky představují přibližně 40 procent ceny vodného a stočného.Ano, všichni víme, že vodné a stočné vybírá provozovatel. Co už se ale ví o poznání méně, je fakt, že výrazná část těchto peněz skončí u vlastníka infrastruktury. Správně hospodařící města a obce z těchto peněz financují kompletní obnovu potrubí i kanalizace. Tyto prostředky představují přibližně 40 procent ceny vodného a stočného.

Kdo zajistí, aby vám voda tekla z kouhoutku?

K tomu, aby z kohoutku tekla voda, musí především existovat vodovod, který někdo vlastní, modernizuje a rozšiřuje. V České republice jsou to minimálně z 85 procent města a obce nebo jimi vlastněné společnosti. To však nestačí – je také nutné zajistit obsluhu, opravy a údržbu vodovodního potrubí i kanalizace a vše, co je s tím spojené. O to se stará provozovatel.

Liší se cena vody u soukromých a veřejných provozovatelů ?

Liší se cena vody u soukromých a veřejných provozovatelů ?

Neliší! Cena vody je v průměru stejná!

Někteří lidé neorientující se v problematice poukazují na to, že cena vody u privátních provozovatelů je vyšší než u městských. Ale je tomu skutečně tak? Nedejme na planá slova a nechejme promluvit fakta. Pojďme se podívat na aktuální srovnání ceny vody soukromých a městských provozovatelů.

Kolik se z vodného a stočného odvádí státu?

Z vybraného vodného a stočného je odvádí státu až 41 procent na daních a poplatcích. Náklady spojené s provozováním tvoří 53 procent celkové částky. Zisk vodárenských společností před zdaněním dosahuje osmi procent, po zdanění v průměru šest procent.

Soukromý nebo veřejný provozovatel?

Soukromý nebo veřejný provozovatel?

Nechejme soutěžit a vyberme lepší nabídku!

Každá radnice má právo se rozhodnout, zda se bude o provoz vodovodů a kanalizací starat sama, nebo si vybere specializovanou soukromou společnost. Rozhodujícím kritériem by měla být ekonomická efektivnost.